வைத்தியர்/வைத்தியசாலை ஒன்றை கண்டறியவும்

  • நிபுணத்துவம்

  • வைத்தியர்/வைத்தியசாலை பெயர்

சொஃப்ட்லொஜிக் லைஃவ் இசிவர வெத வருண

இலங்கையின் பிரத்தியேகமான பாரம்பரிய மருத்துவத்தை மேம்படுத்தும் செயற்திட்டம். மேலும் அறிந்து கொள்ள வீடியோவை பார்க்கவும்!

சொஃப்ட்லொஜிக் லைஃவ் இசிவர வெத வருண

உங்கள் அனுபவத்தை எம்முடன் பகிர்ந்து நீங்கள் அறியும் வைத்தியசாலை அல்லது வைத்தியரின் பெயரை பதியுங்கள்