අපගේ වෛද්‍ය/රෝහල් ජාලය

ඔබගේ වෛද්‍යවරයා/රෝහල සොයන්න

  • විශේෂඥතාවය

Responsive image

පිලපිටිය ආයුර්වේද නිකේතනය

සහතිකකර ඇත

පිලපිටිය ආයුර්වේද නිකේතනය ලෝක ප්‍රකට ආයුර්වේද විශේෂඥ වෛද්‍ය උපාලි පිලපිටිය විසින් ආරම්භ කරන ලද අතර මෙම සංවිදානය මෙහෙව...

Responsive image

සිද්ධාලේප රෝහල

සහතිකකර ඇත

නවීන සිද්ධාර්ථ ආයුර්වේද රෝහල මගින් රෝගීන්ට වෘත්තීය උපදේශනය සහ පුළුල් පරාසයක ප්‍රතිකාර ලබාදෙනු ලැබේ. පළපුරුදු ආයුර්වේද...

Responsive image

හොරිවිල ආයුර්වේද වෙදගෙදර

සහතිකකර ඇත

වෛද්‍ය සේන බණ්ඩාට ශ්‍රී ලංකාවේ විකලාංග ප්‍රතිකාර පිළිබඳ දීර්ඝ සම්ප්‍රදායක් උරුම වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු මැද පළාතේ හොරි...

Responsive image

ආදිත්‍ය ආයුර්වේද රෝහල

සහතිකකර ඇත

ආයුර්වේදයේ සහ ශ්‍රී ලංකා සම්ප්‍රදායක වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රතිලාභ ලෝකය සමඟ බෙදා ගැනීමේ පොදු ඉලක්කය තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන...

රජයේ ආයුර්වේද රෝහල්

සහතිකකර ඇත

රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර කරන ගෙවන වාට්ටු සහිත ඕනෑම රජයේ ආයුර්වේද රෝහලක් මේ සඳහා ඇතුළත් වේ. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර http...