කෙයාර් සෙන්ටර්

අප අමතන්න

අප හා සම්බන්ධ වන්න

  • 24 x 7 සත්කාර මධ්‍යස්ථානය


  • 1312
  • විද්‍යුත් තැපෑල


  • [email protected]

  • ප‍්‍රධාන කාර්යාලය


  • 16 වන මහල, වන් ගෝල් ෆේස් කුළුණ, කොළඹ 02, ශ‍්‍රී ලංකාව

    සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉසිවර වෙද වරුණ

    ඔබගේ අත්දැකීම් අප සමඟ බෙදාගන්න. ඔබ දන්නා වෛද්‍යවරයෙකු හෝ රෝහලක් අප වෙත නිර්දේශ කරන්න.