නාසාරන්ධ්‍ර ඉදිමීම

ඔබගේ වෛද්‍යවරයා/රෝහල සොයන්න

  • විශේෂඥතාවය

Responsive image

පිලපිටිය ආයුර්වේද නිකේතනය

යෝජනාව

පිලපිටිය ආයුර්වේද නිකේතනය ලෝක ප්‍රකට ආයුර්වේද විශේෂඥ වෛද්‍ය උපාලි පිලපිටිය විසින් ආරම්භ කරන ලද අතර මෙම සංවිදානය මෙහෙව...