විකලාංග රෝග

ඔබගේ වෛද්‍යවරයා/රෝහල සොයන්න

  • විශේෂඥතාවය

Responsive image

හොරිවිල ආයුර්වේද වෙදගෙදර

යෝජනාව

වෛද්‍ය සේන බණ්ඩාට ශ්‍රී ලංකාවේ විකලාංග ප්‍රතිකාර පිළිබඳ දීර්ඝ සම්ප්‍රදායක් උරුම වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු මැද පළාතේ හොරි...