ස්නායු රෝග

ඔබගේ වෛද්‍යවරයා/රෝහල සොයන්න

  • විශේෂඥතාවය

Responsive image

පිලපිටිය ආයුර්වේද නිකේතනය

පිලපිටිය ආයුර්වේද නිකේතනය ලෝක ප්‍රකට ආයුර්වේද විශේෂඥ වෛද්‍ය උපාලි පිලපිටිය විසින් ආරම්භ කරන ලද අතර මෙම සංවිදානය මෙහෙව...

Responsive image

ආදිත්‍ය ආයුර්වේද රෝහල

ආයුර්වේදයේ සහ ශ්‍රී ලංකා සම්ප්‍රදායක වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රතිලාභ ලෝකය සමඟ බෙදා ගැනීමේ පොදු ඉලක්කය තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන...