වෛද්‍යවරයෙකු හෝ රෝහලක් සෙවීමට

  • විශේෂඥතාවය

  • වෛද්‍යවරයාගේ/රෝහලේ නම

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉසිවර වෙද වරුණ

ශ්‍රී ලංකාවේ පාරම්පරික වෙදකම නගා සිටුවීම සඳහා කෙරෙන මුල පිරීමකි. වැඩි විස්තර දැනගැනීමට පහත වීඩියෝව නරඹන්න.

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉසිවර වෙද වරුණ

ඔබගේ අත්දැකීම් අප සමඟ බෙදාගන්න. ඔබ දන්නා වෛද්‍යවරයෙකු හෝ රෝහලක් අප වෙත නිර්දේශ කරන්න.